Krøyersvej 24

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 142.1 for ejendommen Krøyersvej 24

Lokalplanen har form af et tillæg til den gældende lokalplan 142 for et område mellem Hvidørevej, Ordrup Jagtvej, Exnersvej og Kystvejen.

Formålet med planen er at undgå etablering af tagterrasser i et omfang der er usædvanligt for kvarter og - i kraft af grundens smalle karakter - i væsentligt grad kan belaste de umiddelbare naboejendomme med indbliksgener m.m.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 29. oktober 2012 enstemmigt vedtaget lokalplan 142.1 endeligt.

Lokalplanen blev vedtaget med følgende tilføjelse:
§3.2 ” Der må ikke etableres altaner og tagterrasser i tagetagen (3.etage) på en 2 etages bygning”.

Se planen her

Se Lokalplan 142.1.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,