Genvejsmenu

Ved Kystvejen, Hvidørevej og Kystbanen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 143 for et område ved Kystvejen, Hvidørevej og Kystbanen

Lokalplanen er vedtaget med 14 stemmer (C+V+A+F) for og 3 stemmer (T+B) imod den 30. september 2002 af Kommunalbestyrelsen.

I lokalplan 143 præciseres det, at Christiansholms Batteri er fredet.

Lokalplanens formål er:

  • at områderne bevares som attraktive villaområder,
  • at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse,
  • at enkelte markante, særligt bevaringsværdige bygninger og træer bevares med henblik på sikring af områdets eksisterende miljøkvaliteter,
  • at kommunens grønne vejbilleder opretholdes,
  • at fremtidige parceller sikres en rimelig størrelse,
  • at utidssvarende byplanvedtægter ophæves.

Se planen her

Se Lokalplan 143.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,