Ved Strandvejen, nord for Bostamose

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose

Lokalplanen er vedtaget den 30. august 1999 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at udlægge området til offentlige formål, herunder boliger,
  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse,
  • at sikre, at udformningen af ejendommenes friarealer sker under hensyntagen til de tilstødende boligområder,
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægter

Se planen her

Se Lokalplan 150.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,