Omkring Bernstorffsvej, Høeghsmindevej, Tagesmindevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 162 for et område omkring Bernstorffsvej, Høeghsmindevej, Tagesmindevej

Lokalplanen er vedtaget den 30. oktober 2000 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre, at området bevares som et attraktivt villaområde
  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse
  • at bevare enkelte markante, særligt bevaringsværdige bygninger og træer
    med henblik på at sikre områdets eksisterende miljøkvaliteter
  • at opretholde kommunens grønne vejbilleder
  • at sikre, at fremtidige parceller bliver af en rimelig størrelse
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægter

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,