Omkring Bernstorffsvej, Høeghsmindevej, Tagesmindevej og Parkovsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 162.1, tillæg 1 til lokalplan 162 for et område omkring Bernstorffsvej, Høeghsmindevej, Tagesmindevej og Parkovsvej

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2004 vedtaget tillæg 24.1 med 10 stemmer (C+V) for og 3 stemmer (T+B) imod, mens 2 (F+A) undlod at stemme.

Tillæggets formål er:

at der kan opføres mindre bygninger som garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure o.l. mellem byggelinje og vejskel samt at hegnsbestemmelser ophæves inden for lokalplanens område.

Se planen her

Se Lokalplan 162.1.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,