Genvejsmenu

Tuborg Syd

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 178 for Tuborg Syd

Lokalplanen er vedtaget den 28. august 2000 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

 • at give mulighed for, at der i området kan opføres en ny attraktiv bydel i
  sammenhæng med Tuborg Nord og Hellerup bydelen,
 • at give mulighed for at der i området etableres både erhvervsbebyggelse
  og boligbebyggelse for helårsbeboelse,
 • at give mulighed for opførelse af bebyggelse til offentlige formål, i form af
  skole, idrætsfunktioner, institutioner, kulturelle formål og lignende,
 • at give mulighed for etablering af rekreative formål, herunder lystbådehavn,
 • at give mulighed for opførelse af en varieret bebyggelse med hensyn til
  bygningsudformning, - højder, - etageantal mm.,
 • at sikre en fastlæggelse af afgrænsningen mellem land- og vandarealerne
  (kanal og lystbådehavn), herunder at sikre gennemførelse af kanal i området samt
 • at fastlægge væsentlige overordnede veje og stier.

Se planen her

Se Lokalplan 178.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,