Omkring Teglværksbakken, Højsgårds Allé, Grants Allé og Ellemosevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 194 for et område omkring Teglværksbakken, Højsgårds Allé, Grants Allé og Ellemosevej

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 17. december 2001 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at området bevares som et attraktivt villaområde,

  • at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse,

  • at enkelte markante, særligt bevaringsværdige bygninger bevares med henblik på at sikre områdets eksisterende miljøkvaliteter,

  • at kommunens grønne vejbilleder opretholdes,

  • at fremtidige parceller bliver af en rimelig størrelse,

  • at en utidssvarende byplanvedtægt ophæves. 

Se planen her

Se Lokalplan 194.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,