Omkring Teglværksbakken, Højsgårds Allé, Grants Allé og Ellemosevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 194.1, tillæg 1 til lokalplan 194 for et område omkring Teglværksbakken, Højsgårds Allé, Grants Allé og Ellemosevej

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2004 vedtaget tillæg 24.1 med 10 stemmer (C+V) for og 3 stemmer (T+B) imod, mens 2 (F+A) undlod at stemme.

Tillæggets formål er:

at der kan opføres mindre bygninger som garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure o.l. mellem byggelinje og vejskel samt at hegnsbestemmelser ophæves inden for lokalplanens område.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,