Genvejsmenu

Ved Strandvejen 413-415 og Bellevuekrogen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 201 for et område ved Strandvejen 413-415 og Bellevuekrogen

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 27. august 2001 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen er ændret på følgende måde:

  • § 5.4 vedhæftes fodnote: "Den aktuelle strækning af Strandvejen er efter vejloven adgangsbegrænset."

Lokalplanens formål er:

  • at opførelse af en ny rækkehusbebyggelse indgår i en helhed med den eksisterende, fredede bebyggelse,
  • at området bevares som et attraktivt rækkehusområde,
  • at kommunens grønne vejbilleder opretholdes,
  • at utidssvarende servitutter og byplanvedtægt ophæves.

Se planen her

Se Lokalplan 201.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,