Genvejsmenu

Mellem Jensløvsvej og Rådhusvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 202 for et område mellem Jensløvsvej og Rådhusvej

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 30. september 2002 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at der gives mulighed for opførelse af bolig- og/eller institutionsbebyggelse,

  • at ny bebyggelse sker under hensyntagen til det omkringliggende område,

  • at utidssvarende planbestemmelser for området ophæves.

Se planen her

Se Lokalplan 202.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,