Genvejsmenu

Ved Charlottenlund Travbane

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 204 for et område ved Charlottenlund Travbane

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 25. juni 2001 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen er justeret på følgende punkter:

  • Redegørelsen er tilføjet oplysninger side 3 vedr. miljøforhold og side 4 vedr. kystnærhed.

  • Lokalplanen er tilføjet ny § 10.3: ” Såfremt kommunen på et senere tidspunkt ønsker at foretage yderligere bygge- eller anlægsarbejder på grunden, skal Københavns Amt søges om tilladelse hertil.

Lokalplanens formål er:

  • at området udlægges til offentlige formål samt,

  • at der gives mulighed for opførelse af institutionsbebyggelse,

  • at gældende lokalplan 182 aflyses.

Se planen her

Se Lokalplan 204.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,