Plejehjemmet Egebjerg

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 218.1 - tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplanen har karakter af et tillæg til den gældende lokalplan og har til formål at udvide anvendelsesbestemmelsen, således at det er muligt at indrette boliger i den øverste etage på bygningen beliggende Stolpegårdsvej 24 ”Drosselbo”.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2015, med 17 stemmer (C, A, V, B og I) for og 1 stemme imod (Ø) vedtaget lokalplan 218.1 – tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg.

Jeanette Toxværd (Ø) stemte imod, idet ”etablering af klubværelser ikke er en tidssvarende boligform og ikke tager højde for de behov beboere der, jf. Gentofte Kommunes forpligtelser i forhold til Serviceloven og Integrationsloven, har.”

Lokalplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Se planen her

Se Lokalplan 218.1.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,