Plejehjemmet Egebjerg

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 218 for plejehjemmet Egebjerg og kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget enstemmigt den 31. marts 2003 af Kommunalbestyrelsen.

I lokalplanen og kommuneplantillægget er der foretaget mindre rettelser i forhold til de offentliggjorte forslag.

Lokalplanens formål er:

  • at udlægge området til offentligt formål,
  • at give mulighed for, at der kan ske en udvidelse af det eksisterende plejehjem,
  • at den samlede bebyggelse efter ombygning arkitektonisk opleves som en helhed.

Kommuneplantillæggets formål er:

  • at give mulighed for, at der kan ske en udbygning af plejehjemmet Egebjerg.

Se planerne her

Se Lokalplan 218.

Se Kommuneplantillæg 11.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,