Skovshoved Hotel

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 226 for Skovshoved Hotel og kommuneplantillæg 14 til Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget enstemmigt den 31. marts 2003 af Kommunalbestyrelsen.

I lokalplanen og kommuneplantillægget er der tilføjet/ændret vedrørende taghældninger, placering af ny bebyggelse og bygningshøjde i forhold til de offentliggjorte forslag.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre eksisterende bymæssige og bevaringsværdige kvaliteter,

  • at området hovedsaglig anvendes til erhvervsformål i form af krostue, hotel-, kursus- og restaurationsvirksomhed og lignende beslægtede erhverv.

Kommuneplantillæggets formål er:

  • at udlægge området til erhvervsformål hovedsagelig krostue, hotel-, kursus- og restaurationsvirksomhed og lignende erhverv, samt sikre den bevaringsværdige hovedbygning.

Se planerne her

Se Lokalplan 226.

Se Kommuneplantillæg 14.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,