Genvejsmenu

Mellem Skovvej og Ermelunden

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 227 for et område mellem Skovvej og Ermelunden

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2005 enstemmigt vedtaget lokalplan 227 for et område mellem Skovvej og Ermelunden med følgende ændring, at 
Kortbilaget er ændret med hensyn til bevaringsværdige bygninger. 

Lokalplanens formål

at områderet fastholdes som attraktive villaområde, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter, og bevaringsværdige bygninger og særlige bevaringsværdige træer sikres for at fastholde områdets miljøkvaliteter. De grønne vejbilleder fastholdes og utidssvarende byplanvedtægter ophæves.

Se planen her

Se Lokalplan 227.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,