Genvejsmenu

Mellem Fortunvej, Skovvej og Vilvordevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 229 for et område mellem Fortunvej, Skovvej og Vilvordevej

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2005 enstemmigt vedtaget lokalplan 229 for et område mellem Fortunvej, Skovvej og Vilvordevej med følgende ændring, tilføjelser i redegørelsesdelen under Fortidsminder og Naturbeskyttelse samt kortbilaget er ændret med hensyn til bevaringsværdige bygninger.

Lokalplanernes formål er:

at områderet fastholdes som attraktive villaområde, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter, og bevaringsværdige bygninger og særlige bevaringsværdige træer sikres for at fastholde områdets miljøkvaliteter. De grønne vejbilleder fastholdes og utidssvarende byplanvedtægter ophæves.

Se planen her

Se Lokalplan 229.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,