Skovvej 35A og 35B

Lokalplan 231.1 for Skovvej 35A og 35B, tillæg 1 til lokalplan 231 for et område ved Fortunvej og Jægersborg Allé

Formålet med lokalplanen er at fastlægge området som et attraktiv villaområde for helårsbeboelse, der ikke gøres til genstand for en uhensigtsmæssig fortætning, herunder sikre den fredede bygning i sammenspil med landskabets topografi, den bevaringsværdige grønne struktur og kulturlandskabets i området.  

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2014 enstemmigt vedtaget lokalplan 231.1 endeligt. Lokalplanen blev vedtaget uden ændringer.

Se planen her

Se Lokalplan 231.1.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,