Genvejsmenu

Mellem Ordrupvej, Jægersborg Allé og Annettevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 241 for et område mellem Ordrupvej, Jægersborg Allé og Annettevej

Formålet med lokalplanen er at bevare området som attraktive boligområde med villaer, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger og beplantning i området.

Beslutning

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 28. august 2006 af Kommunalbestyrelsen. 6 stemmer (T+B+A+F) stemte imod lokalplan 241, § 6.4, idet disse partier finder, at formuleringen af denne bestemmelse ikke sikrer det grønne vejbillede.
I lokalplanen er der en mindre ændring i redegørelsesdelen og i § 5.2. 

Se planen her

Se Lokalplan 241.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,