Genvejsmenu

Mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 243 for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 26. september 2005 af Kommunalbestyrelsen med en præcisering i § 3.3 af, at der maksimalt må indrettes 4 selvstændige enheder i ejendommen Tranegårdsvej 20, samt at træerne på ejendommen Mantziusvej 2 ikke er bevaringsværdig.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre, at området fastholdes som et attraktivt villaområde

  • at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter

  • at sikre bevaringsværdige bygninger og særlige bevaringsværdige træer for at fastholde områdets miljøkvaliteter

  • at fastholde områdets grønne vejbilleder

  • at ophæve utidssvarende byplanvedtægter

Se planen her

Se Lokalplan 243.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,