Charlottenlund Travbane

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 246 for Charlottenlund Travbane og kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget enstemmigt den 29. marts 2004 af Kommunalbestyrelsen.

I redegørelsen er der tilføjet et afsnit vedrørende øvelsesbanens åbningstid, lys- og højtaleranlæg mv.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre travbanens fortsatte anvendelse til offentlige formål i form af hestesport med tilhørende funktioner, stalde, maskinhuse, administration, klubaktiviteter, tilskuerfaciliteter, restauranter og parkering,

  • at give mulighed for at en del af travbanens areal, det grønne midterområde inden for løbebanerne, desuden kan anvendes til en erhvervsmæssig udnyttelse i form af øvelsesbane for golfspil samt

  • at sikre bevaringsværdige bygværker.

Kommuneplantillægget formål er:

  • at udvide anvendelsesmulighederne for området til også at omfatte erhverv i form af øvelsesbane for golfspil.

Se planerne her

Se Lokalplan 246.

Se Kommuneplantillæg 20.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,