Tranegårdskolen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 254 for Tranegårdskolen og kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2005 for Gentofte Kommune

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget enstemmigt den 27. marts 2006 af Kommunalbestyrelsen uden ændringer.

Lokalplanens formål er:

  • at fastlægge området til offentlige formål, herunder undervisning, skole, institutioner og idrætsformål
  • at placering og udformning af ny bebyggelse sker under hensyntagen til omgivelserne

Kommuneplantillægget formål er:

  • at ændre bebyggelsesprocenten for enkeltområde 1D.16 fra 70 til maksimalt 75

Se planerne her

Se Lokalplan 254.

Se Kommuneplantillæg 1.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,