Genvejsmenu

Søgårdsskolen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 270 for Søgårdsskolen

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 29. maj 2006 af Kommunalbestyrelsen med en mindre tilføjelse til § 9 ”Ubebyggede arealer”.

Lokalplanens formål er:

  • at fastlægge området til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner
  • at sikre, at placering og udformning af ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne

Se planen her

Se Lokalplan 270.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,