Genvejsmenu

Mellem Henrik Hertz Vej, Lille Fredensvej og jernbanen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 273 for et område mellem Henrik Hertz Vej, Lille Fredensvej og jernbanen

Formålet med lokalplanen er at bevare området som et attraktivt boligområde med villaer, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger og beplantning i området.

Beslutning

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 18. december 2006 af Kommunalbestyrelsen.
§ 6.6 udgår og kortbilaget rettes tilsvarende. Ejendommen Ejgårdsvej 36 udgår som bevaringsværdig. Desuden er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser.

Se planen her

Se Lokalplan 273

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,