Genvejsmenu

Mellem L.E. Bruuns Vej, Eivindsvej og Kystbanen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 274 for et område mellem L.E. Bruuns Vej, Eivindsvej og Kystbanen

Formålet med lokalplanen er at bevare området som et attraktivt villaområde, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, beplantning og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 27. november 2006 af Kommunalbestyrelsen, idet 4 (T+F+B) dog stemte imod §§ 6.4 og 6.8, idet de finder, at ophævelsen af 5 meter-reglen – der betyder, at der nu frit må bygges skure mv. i vejskel – er en klar forringelse af fastholdelsen af det grønne vejbillede.
Der indsættes som § 4.3 en ny bestemmelse om udstykning af ejendommen på matr.nr. 173 l Gentofte. Lindetræerne på Rådhusvej 62 udgår som bevaringsværdige. Desuden er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser.

Se planen her

Se Lokalplan 274.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,