Genvejsmenu

Omkring Christiansholmsvej og Fabritius Allé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Allé

Formålet med lokalplanen er at bevare området som et attraktivt villaområde, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, beplantning og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2007 enstemmigt vedtaget at udsende ovennævnte forslag til lokalplan i offentlig høring, idet 5(T+F+B+Søren Heisel, A) dog stemte imod §§ 6.5 og 6.10, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der nu må bygges skure, plankeværker m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles udhulet.

Der er ændringer i redegørelsesdelen med bl.a. tilføjelser vedrørende gaslygtebelysning og servitutter.

Se planen her

Se Lokalplan 282.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,