Genvejsmenu

Trunnevangen 4A-B

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A-B

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en etagehusbebyggelse, herunder at sikre udformning og placering af ny bebyggelse sker under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2006 enstemmigt vedtaget ovennævnte lokalplan med ændring i § 6.2 så det præciseres, at ny bebyggelse kun må opføres på matr.nr. 2p. 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,