Genvejsmenu

Ved Dyrehavevej og Klampenborgvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 289 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej

Formålet er at fastholde området som et attraktivt villaområde, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, beplantning og det grønne vejbillede i området.  

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2011 enstemmigt vedtaget lokalplan 289 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej endeligt. Markering af 2 bevaringsværdige træer i kortbilag 2 ændres. I redegørelsesdelen indsættes afsnit vedrørende kulturarv og fortidsminder.  

Se planen her

Se Lokalplan 289

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.