Genvejsmenu

Ved Vasehøjvej, Gyldenlundsvej og Ordrup Jagtvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 291 for et område ved Vasehøjvej, Gyldenlundsvej og Ordrup Jagtvej

Formålet med lokalplanen er at bevare området som et attraktivt villaområde, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, beplantning og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 24. september 2007 af Kommunalbestyrelsen, idet 5 (B+A+T) dog stemte imod § 6.4, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud til skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles udhulet.

Der er ændringer i redegørelsen i afsnittet om tilladelser fra andre myndigheder. Norasvej 37 angives som bevaringsværdig i kortbilaget.

Se planen her

Se Lokalplan 291.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,