Sct. Joseph Søstrenes Skole, Skovkrogen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 297 for Sct. Joseph Søstrenes Skole, Skovkrogen og kommuneplantillæg 14 til Kommuneplan 2005 for Gentofte Kommune

Formålet med planerne er at fastholde områdets anvendelse til offentlige formål, undervisningsinstitutioner og at opførelse af ny skolebygning sker under hensyntagen til bevaringsværdige skolebygninger, gadebilledet og det omliggende villakvarter.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2008 enstemmigt vedtaget ovennævnte planer endeligt uden ændringer.

Se planerne her

Se Lokalplan 297.

Se Kommuneplantillæg 14.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,