Et boligområde ved Travbanen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 306 for et boligområde ved Travbanen og tillæg 2 til Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune

Formålet med planerne er at give mulighed for opførelse af seks boliger i form af villabebyggelse ved Travbanen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 29. september 2008 med stemmerne 10 (C+V) for og 6 (B+A+T+F) imod vedtaget ovennævnte planer endeligt. Der foreligger mindretalsudtalelse fra Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Gentofte-listen og Socialistisk Folkeparti.

Kommuneplantillæg 16 til Kommuneplan 2005 ændres til tillæg 2 til Kommuneplan 2009 uden ændringer i indholdet i øvrigt. I lokalplanens redegørelse tilføjes regler vedrørende eventuelle fund af fortidsminder. Desuden foretages der mindre redaktionelle rettelser.

Se planerne her

Se Lokalplan 306.

Se Kommuneplantillæg 2.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.