Genvejsmenu

Mellem Henningsens Allé og Hellerupvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 311 for et område mellem Henningsens Allé og Hellerupvej

Formålet med lokalplanen er er at fastholde området som et attraktivt område for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, beplantning og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. september 2009 enstemmigt vedtaget ovennævnte lokalplan endeligt, idet 7 (B+A+F+T) dog stemte imod lokalplanforslagets §§ 1 og 6, stk.5, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der nu må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles udhulet.
Der er rettelse i § 11 Forudsætninger for Ibrugtagning.

Se planen her

Se Lokalplan 311

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.