Genvejsmenu

Mellem Henriettevej, Ordrupdalvej og Ordruphøjvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 324 for et område mellem Henriettevej, Ordrupdalvej og Ordruphøjvej

Formålet med planen er at fastholde området som et attraktivt villaområde, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, træer og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2010 enstemmigt vedtaget lokalplan 324 endeligt med følgende ændringer.
Opdeling af lokalplanområdet i delområder A og B udgår og hermed følger redaktionelle ændringer.
Der tilføjes ny § med forbud mod etablering af altaner og tagterrasser i tagetagen på toetages bygninger. §§ 6.8 og 9.3 udgår.  

Se planen her

Se Lokalplan 324.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,