Genvejsmenu

Mellem Bernstorffsvej, Jægersborg Alle, Rådhusvej og Ellevadsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 325 for et område mellem Bernstorffsvej, Jægersborg Alle, Rådhusvej og Ellevadsvej

Formålet med lokalplanen er med planen er at fastholde området som et attraktivt villaområde, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, træer og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 27. september 2010 enstemmigt vedtaget lokalplan 325 endeligt.
Der er foretaget redaktionelle ændringer i forbindelse med fredning af Femvejen 2. § 9, stk. 3, udgår. 

Se planen her

Se Lokalplan 325.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,