Genvejsmenu

Krøyersvej 5A-B

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 327 for Krøyersvej 5A-B 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en ny tennishal, herunder at sikre at udformning og placering sker under hensyntagen til den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, samt den omkringliggende villabebyggelse.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2010 enstemmigt vedtaget lokalplan 327 endeligt.
Der er foretaget redaktionelle ændringer i lokalplanen. Byggefeltet er udvidet og placering af den nye hal på grunden ændret.

Se planen her

Se Lokalplan 327.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,