Ørnegårdsvej 16-18

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 328 for Ørnegårdsvej 16-18 og tillæg 9 til Kommuneplan 2009 

Formålet med planerne er at fastlægge anvendelsen til erhvervsområde, herunder kontor- og serviceerhverv, samt at give mulighed for anvendelse til offentligt formål i form af politistation.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 21. juni 2010 enstemmigt vedtaget ovennævnte plandokumenter endeligt med redaktionelle ændringer og justering af vejbyggelinjerne langs Helsingørmotorvejen i lokalplan 328. Kommuneplantillæg 9 er vedtaget uændret.

Se planerne her

Se Lokalplan 328.

Se Kommuneplantillæg 9.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,