Genvejsmenu

Omkring Ibstrupvej

Foto af bevaringsværdige træer og det grønne vejbillede ved Ibstrupvej

Lokalplan 331 for et område omkring Ibstrupvej

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, der ikke gøres til genstand for en uhensigtsmæssig fortætning, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2011 vedtaget lokalplanen endeligt 17 stemmer (C+V+A+F) for og 1 (Marie-Louise Andreassen, B) undlod at stemme.

Der er foretaget redaktionelle rettelser i redegørelsesdelen.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,