Teglgårdsgrunden

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 332 for Teglgårdsgrunden og kommuneplantillæg 10 til Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune 

Formålet med planerne er at fastlægge anvendelsen til fritidsanlæg, herunder boldbaner, legeplads og grønt område, samt kulturelle formål, offentlige institutioner, foreningsvirksomhed, undervisning, samt mulighed for erhverv såsom galleri, café og småhåndværk.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 25. oktober 2010 enstemmigt vedtaget lokalplan 332 og kommuneplantillæg 10 endeligt. Planerne er vedtaget uden ændringer.

Se planerne her

Se Lokalplan 332.

Se Kommuneplantillæg 10.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,