Genvejsmenu

Ørnegårdsvej 17-19

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 336 for Ørnegårdsvej 17-19

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen af området til offentlig formål, herunder genbrugsstation, administration samt lager og værkstedsfunktioner (herunder saltlager, mellemdeponi og fejeaffaldsplads) samt formidlingscenter.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2012 enstemmigt vedtaget lokalplan 336 for Ørnegårdsvej 17-19.

Se planen her

Se Lokalplan 336.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,