Genvejsmenu

Ordrupvej 114

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 341 for Ordrupvej 114

Formålet med planen er bl.a. at fastlægge områdets anvendelse til boligformål samt mulighed for udvalgsvarebutikker, publikumsorienteret service, herunder offentlige formål, liberale erhverv og boliger i stueetagen på den eksisterende bygning mød Ordrupvej.
Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser vedr. bebyggelsesprocent, bygningshøjde, byggefelter, parkering og bevaringsværdig bebyggelse.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2012 enstemmigt vedtaget lokalplan 341 endeligt med mindre rettelser.

Se planen her

Se Lokalplan 341.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,