Mellem Frederikkevej og Tuborg Nord

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 350 for et område mellem Frederikkevej og Tuborg Nord og kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2009

Formålet med planerne er at fastholde boligområdet som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse og sikrer herlighedsværdien ved en beliggenhed ved Øresund. 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 17. juni 2013 enstemmigt vedtaget Lokalplan 350 for et område mellem Frederikkevej og Tuborg Nord og tillæg 21 til kommuneplan 2009 endeligt med blandt andet følgende ændring:

Der er indsat nye bestemmelser om, at der kan ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.

Se planerne her

Se Lokalplan 350.

Se Kommuneplantillæg 21.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,