Genvejsmenu

Skjoldagervej 13-31

Lokalplan 360 for Skjoldagervej 13-31

Luftfoto af Skjoldagervej 13-31

Lokalplan for Skjoldagervej 13-31

Lokalplanens formål er at fastlægge bestemmelser om anvendelse, vedligeholdelse, materialer, beplantning med mere samt sikring af den bevaringsværdige bebyggelse på Skjoldagervej 13-31.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2018 enstemmigt vedtaget Lokalplan 360 endeligt.

 

Se planen her

Se Lokalplan 360.

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,