Genvejsmenu

Tema for bevaringsværdige bygninger

Lokalplan 380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger

Lokalplan 380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger

Lokalplanens formål er at værne om de bevaringsværdige bygninger, med bevaringsværdien 1-4, som hidtil ikke har været omfattet af en lokalplan med bevaringsbestemmelser. Lokalplanen skal sikre at eventuelle ydre bygningsændringer og ombygninger tilpasses arkitekturen og bymiljøet.

Du kan på kortet her se de bygninger som er omfattet af lokalplan 380.

Ved en omfattende registrering i 2003-2004 blev alle bygninger opført før 1970 gennemgået, med henblik på at udpege de bevaringsværdige bygninger – 4.500 bygninger blev udpeget som bevaringsværdige. 

Der er udarbejdet lokalplaner med bevaringsbestemmelser for omkring 2.900 af de i alt 4.500 bevaringsværdige bygninger. Med nærværende lokalplan, som omfatter omkring 1.600 bygninger, er alle de bygninger som blev udpeget ved registreringen i 2003-2004, omfattet af bevaringsbestemmelser. Hermed afrundes arbejdet med at sikre den del af Gentoftes bygningsarv, som er opført før 1970. 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2017 vedtaget lokalplan 380 med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod.

Derudover blev det vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (D) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme, at 4 af bygningerne nedklassificeres til en lavere bevaringsværdi og dermed udtages af lokalplan 380 og kommuneplanen.

Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Antallet af bevaringsværdige bygninger øges markant uden konkret stillingtagen til hver enkelt bygning. Gentofte har i forvejen et stort antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige, der i forvejen påfører Gentofte Kommune øgede administrationsudgifter og ejendomsejer begrænsninger."

 

Se planen her

Se Lokalplan 380.

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

 

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

 

Her kan planerne fås

Planen kan også fås i print på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og kommunens biblioteker eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 3998 8100.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,