Skovshoved – et bymiljø

Gentofte Kommune har udarbejdet pjecen ”Skovshoved – et bymiljø” som en kortfattet introduktion til Skovshoveds bevaringsværdier og den gældende byplan for Skovshoved By – Byplan 21.

Skovshoved - Et bymiljø (Gentofte Kommune)

Hensigten med at udarbejde pjecen har været, at bidrage til at udviklingen af Skovshoved By sker med forståelse og respekt for den særlige atmosfære og kulturhistorie, som knytter sig til og stadig er tydelig tilstede i Skovshoved.

 

I perioden november 2010 til april 2012 gennemførte Kommunalbestyrelsen en proces med grundejerne i Skovshoved By om hvordan kommunen og borgerne i fremtiden kan samarbejde om udviklingen og bevarelsen af det unikke miljø i Skovshoved.

 

Den gennemførte proces har understreget, at Skovshoved har en meget fremtrædende plads i mange skovseres og øvrige Gentofteborgeres bevidsthed som et værdsat bevaringsværdigt bymiljø.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,