Vedligehold af ejendomme

Gentofte Ejendomme har ansvaret for at vedligeholde og udvikle de offentlige bygninger.

Billede af Nymosehave, arkitekt Helge Møller 230x230

Indsatsen kan beskrives inden for 4 niveauer af indgreb, og Gentofte Ejendomme er indrettet til netop den kontekst:

Pasning

 Den daglige drift varetages af teknisk personale og distriktsledere, der sikrer at ejendommene er velfungerende, og melder hvis der er behov for en udvidet indsats.

Vedligeholdelse 

 Vedligeholdelse af flere hundrede ejendomme er næsten en uendelig stor opgave, der er altid noget der trænger, også mere end det er muligt, og opgaven er at udnytte ressourcerne bedst muligt. Arbejdet vedr. installationer, såvel som malerarbejde, tagarbejde, facadereparationer, skimmel-/fugt og fuger, det vil sige styring og kvalitetssikring af den løbende håndværksmæssige opfølgning.

Genopretning

I nogle tilfælde er tiden løbet fra en bygning, og der er behov for en genopretning, hvilket kan betyde en gennemgang af vinduer, modernisering af installationer og ny tagbelægning. Målet er at få bygningen ”tilbage” til en god tilstand.

Vitalisering

Alle ejendomme besidder værdier, ikke mindst de offentlige. Målet er at der skal være en god sammenhæng mellem bygningens potentiale og dens anvendelse. Gentofte har siden midt 90’erne haft en stor byggeaktivitet, netop med det mål at forbedre tilbuddene til borgerne, og hvert år udføres nye bygninger, tilbygninger og omfattende ombygninger. Det er kommunens byggestyrere der varetager disse projekter i samarbejde med bl.a. arkitekter og andre eksterne rådgivere.

 

Ansvarlig for siden:

Gentofte Ejendomme
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,