Ordensreglement for haveanlæg

Gentofte Kommune har et ordensreglement for kommunens haveanlæg. Ordensreglementet er lavet for at det skal være trygt og rart for alle borgere at færdes i områderne, hvad enten man er ældre, hundejer, handicappet eller barn.

Staudehaven

Publikum opfordres til:

  • at værne om områdets udseende
  • at vise hensyn over for andre besøgende

Det er ikke tilladt:

  • at beskadige eller fjerne beplantning
  • at misbruge, fjerne, beskadige eller tilsmudse inventar
  • at medtage løsgående hunde – husk at bruge hundeposer
  • at medbringe hunde i Rosenhaven og Staudehaven
  • at cykle, med mindre tilladelse er angivet ved særlig skiltning
  • at tænde bål

Opsynets anvisninger skal følges

Hvis særlige regler er fastsat for dette anlæg, vil de være anført på undertavle.

Dette ordensreglement er udstedt i medfør med bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005.

 

Gentofte Kommunalbestyrelse

Juni 2006 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,