Staudehaven

Staudehaven, der indrammes af høje bøgehække, er udformet med stauderabatter omkring en forsænket græsplæne, som benyttes intensivt til ophold.

Staudehaven

Ejerforhold

Staudehaven blev anlagt i 1912 som en del af Hellerup Strandpark under ledelse af Havearkitekten G.N. Brandt, der på det tidspunkt var stadsgartner i Gentofte Kommune.

Havens indhold og kvaliteter

Hellerup Strandpark regnes for at være Danmarks første park, som er anlagt ud fra funktionalismens filosofi og består foruden af staudehaven også af en rosenhave, legeplads, lystbådehavn, badestrand og tennisbaner. Disse fritidsfunktioner udgør en helhed, og parkens udformning stimulerer samspillet mellem de enkelte dele af anlægget.

Staudehaven blev udformet med et langt bed langs hækken mod havnen, samt smalle bede som kant om det centrale græstæppe. I hvert hjørne blev opført et espalier, som blev bevokset af blåregn.

Publikums benyttelse af anlægget samt den gartneriske vedligeholdelse var dengang ganske anderledes end i dag. I de første mange år var det end ikke tilladt at betræde det store græstæppe, og haven blev benyttet som promenadepark i de varme sommermåneder. Den gartneriske vedligeholdelse var meget krævende, idet mange af stauderne krævede opbinding, vinterdækning og løbende deling for at haven kunne fremtræde smuk og frodig.

Gentofte Kommune udførte i samarbejde med Landskabsarkitekt Jane Schul en renovering af staudehaven i 2004. I forbindelse med renoveringen blev det valgt at retablere haven således, at de oprindelige ideer med bedenes udformning og placering blev bevaret. Der blev dog også taget højde for, at publikum i dag benytter græsplænen til bl.a. solbadning, så der er etableret adskillige indgange gennem staudebedene til græsplænen.

Staudehaven fremstår i dag med ca. 100 forskellige stauder, der repræsenterer robuste og frodige planter. Flere af de mange forskellige plantesorter er hentet hjem fra udlandet, og det er vores ønske, at de vil virke som inspiration for haveejerne og frem for alt være til glæde for de mange besøgende i anlægget.

Beliggenhed

Hellerup Strandpark ved Onsgårdsvej. Hellerup sogn.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.