Punkt 1

"Rundt om Gentofte Sø"

Punkt 1

Søen er meget lavvandet i nordenden, højst 40 cm, hvilket er en af årsagerne til de mange åkander her i sommerhalvåret. De er alle af arten hvid åkande eller nøkkerosen.

Åkandebevoksningen er grundlag for et rigt dyreliv.

Følfod blomstrer i april
De første forårsbebudere, følfod, er fremme i april

Nøkkeroser i søens nordende
I august svæver hundredvis af guldsmed her

Blandt de mere karakteristiske guldsmedearter er den blå libelle samt den ret sjældne stor blåpil, hvis hanner begge har en bred, lyseblå bagkrop.

Man kan også være heldig at møde den mærkværdige 3-4 cm lange stavtæge, når den kryber op af vandet.

Hver sommer bygger et eller flere blishøne par rede i åkanderne. De har ikke været stærke eller erfarne nok til at tilkæmpe sig en redeplads om foråret, men som regel når fuglene at få deres kuld flyvefærdigt, selvom de er 2-3 måneder senere på færde end deres artsfæller.

I august måned kan man, hvis man ser godt efter, få øje på mudderklirer på træk nordfra samt de lysebrune kyllinger af grønbenet rørhøne, der søger føde mellem åkandebladene. Ofte står der også en fiskehejre på lur mellem åkanderne.

Blishøne
Blishøne søger mage

Ænderne furagerer på det lave vand
Ænderne furagerer på det lave vand

På undersiden af bladene lever store grønne andeigler, små brune hundeigler, fimreorme med tydelige øjne og mange andre smådyr, mens guldsmede af mange forskellige arter ofte tager et hvil oven på bladene.

Is og sne dæmper livet i søen, men skaber smukke billeder og giver mulighed for vintersport.

Vinterstemning i januar
Januarstemning ved søens nordende

Skøjteløbere på usikker is

Færdsel på isen er livsfarlig og det er generelt forbudt at færdes på den. Isen er først åben for færdsel, når Park og Vej har målt is-tykkelsen og afmærket et sikkert område på isen.

Læs mere om issikkerhed her på gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,