Punkt 11

"Rundt om Gentofte Sø"

 Tilbage til kort

Ved Søslippens vestende findes søens afløb under Lyngbyvej mod syd til Gentofte Rende. Afløbet er reguleret med et stigbord, hvis overkant sidder nøjagtig 16,89 meter over havets overflade. Når søens vandstand overstiger denne højde, kan der løbe vand ud i Gentofte Rende, hvis denne ikke er for vandfyldt i forvejen. I 1999 lå søens vandspejl gennemsnitligt i 16,94 meters højde, mens det i 2000 lå i 16,83 meters højde.

 Afløb til Gentofterenden
Afløbet til Gentofte Renden

Selv i tørre år som 2000 vil man imidlertid ofte høre vandet bruse ved slusen; dette skyldes, at der ved hjælp af en såkaldt bundskyder lukkes lidt vand ud af søen under stigbordet. Dette sker, dels fordi det slusekammer, der normalt er i brug, ofte stoppes til med blade og lignende, dels til gavn for miljøet i Gentofte Rende, når denne er tørlagt.

Slusekammer under stien
Slusekammeret under stien

Mellem Fuglegårdsbroen og busstoppestedet ved Lyngbyvej markerer en 3,3 meter høj milesten i bornholmsk granit afstanden én mil (7½-8 km) fra Nørreport. Den er udført i 1837 af billedhuggeren H. E. Freund på bestilling af Frederik VI, hvis navnetræk ses på stenen.

Milesten på Lyngbyvejen
Milesten på Lyngbyvejen (lokalgaden)

Søens vestbred i høstfarver
Høstfarver over søens vestbred

 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,