Punkt 13

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort

Punkt 13

Fra Søslippen drejer stien til højre, og herfra til søens nordende udgør stien en del af en amtslig hovedsti og en regional cykelrute. På den første strækning er stien anlagt på en opfyldt del af søen. Opfyldningen skete som led i motorvejsudvidelsen omkring 1970, og søbredden er her sikret med en betonvæg for at opfyldningen - og motorvejens fundament - ikke skal skride ud i den "bundløse” sø. Under betonvæggen er der hamret en ca. 20 meter høj spunsvæg ned i søbunden til yderligere sikring. Det fortælles, at en bulldozer forsvandt i søens dynd i løbet af en weekend under anlægsarbejdet.

Betonvæggen ses tydeligt om vinteren 

Betonvæggen i det tidlige forår

Oven for betonkanten har Gentofte Kommune plantet en bevoksning af rød hestehov også kaldet tordenskræppe. Opfyldningen gjorde den sydligste af øerne landfast, men for at sikre fred for øens fugleliv blev der gravet en ny kanal mellem stien og øen. Her yngler bl.a. den sky vandrikse, hvis advarselslyde minder om grisehyl og især høres i dæmringen forår og efterår.

Rød hestehov i fuldt flor
Den smukke Rød Hestehov blomstrer tidligt

Rød Hestehov eller tordenskræppe blomstrer i april-maj, inden bladene kommer frem. Bladene er meget store. Findes hist og her, ofte langs grøfter og voldgrave. Oprindelig indført som lægeplante. 

Hestehovens frøstande
Hestehoven ligeså smukke frøstande

Lyngbyvej , som her er en del af Helsingørmotorvejen, er på denne strækning landets mest befærdede vej, hvilket sætter sit tydelige præg på denne del af området. Derfor har Gentofte Kommune i 1998-99 og 2001 etableret en ny skovplantning mellem søen og motorvejen.

Kig mod Lyngbyvejen
Lyngbyvejen er lige bag skovbæltet

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,