Punkt 14

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort

Punkt 14

Nord for den sydligste ø gør søbredden et lille fremspring i søen, i folkemunde kaldet Hyldeholmen efter nogle buske, som for længst er væk. I kanalen ud for Hyldeholmen findes søens eneste bevoksning af gul åkande

Stiens forløb mod nord
Stiens fortsatte forløb mod nord

Til venstre for stien er en ledeblok fra Midtsverige placeret med et forklarende skilt.

Dueurten i blomst
Dueurten dominerer i august

Over for den sydligste ø er søbredden i 1981 af kommunen tilsået med bl.a. lucerne og hvid stenkløver, hvis høje klaser blomstrer langt hen på efteråret.

Hvid stenkløver
Hvid Stenkløver

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,